نوشته های اخیر

‌اطراق در نقاط حادثه‌خیز رودخانه کرج ممنوع شد

ارسال شده در

به دستور استاندار البرز مقرر شد تیم‌های غواصی و نجات غریق آب منطقه‌ای البرز و تهران در حاشیه رودخانه کرج و سایر رودخانه‌های استان به صورت مستمر فعال شده و از اطراق مردم در نقاط حادثه خیز جلوگیری نمایند.

Read More