نوشته های اخیر

قاضی پرونده: بازگرداندن مدیرعامل دستگیرشده بانک سرمایه 2 ماه زمان می‌برد

ارسال شده در

کیفرخواست برای این فرد تنظیم شده و وکیل برایش انتخاب شده است دفاعیات خود را ارائه می‌دهند و اگر غیابی حکم صادر شود می‌تواند اقداماتی را درباره واخواهی انجام دهد.

Read More