گل‌ولای عامل قطعی آب برخی از مناطق شهر پلدختر؛ مردم به شایعات توجه نکنند