وزیر صنعت: 2 هزار میلیارد تومان خسارت سیلاب به زیربخش های صنعت وارد شد