مدارس و فعالیت‌های تجاری ونزوئلا در روز دوشنبه تعطیل شد