سفیر پیشنهادی ترامپ در عراق: ایران می خواهد عراق را ضعیف و وابسته نگهدارد/ اگر صلاحیت من تایید شود، عراق را قوی و مستقل می کنم