در سینما رسانه (پردیس ملت) مجموعه «فیلم‌های کوتاه» و 3 فیلم داستانی “متری شیش و نیم” ، “ایده اصلی” و “سرخ‌پوست” نمایش داده شد.