آژانس: ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر است