پس از بازداشت گوسن ، نیسان و میتسوبیشی او را از هیات مدیره خود حذف کردند. رنو در ابتدا وی را در موقعیت هیات مدیره حفظ کرد، اما استعفایش را در ماه ژانویه پذیرفت.